2016-12-22

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 januari 2017 klockan 15.00 i företagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Anmälan m m 
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska
– dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 20 januari 2017.
– dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast onsdagen den 25 januari 2017 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande ...

Läs mer

2016-12-20

Styrelsen i Intuitive Aerial AB har utsett styrelseledamot Peter Ahlgren till ny styrelseordförande med tillträde den 22 december 2016. Tidigare ordförande Jonas Lindqvist har valt att bli styrelseledamot för att med kraft, arbeta mer operativt i bolaget med marknadsbearbetning i främst Europa och Mellan Östern.

Tillsättningen av Peter Ahlgren som ny styrelseordförande är ett led i ökat försäljningsfokus av bolagets egenutvecklade produktfamiljer; AERIGON, NEWTON och DOMINION. Peter har under många år arbetat med global försäljning, bland annat ...

Läs mer

2016-11-28

Drönar- och kamerastabiliseringsföretaget Intuitive Aerial AB har fått en första order av det brittiska public servicebolaget för radio och TV; British Broadcasting Corporation, BBC. Ordern uppgår till cirka 50 000 Euro med tillhörande serviceavtal. I samband med beställningen tecknades även leverantörsavtal.

Ordern från BBC inkluderar produkterna NEWTON, ett gyro-stabiliserat kamerahuvud och kontrollpanelen DOMINION som båda bygger på företagets egenutvecklade kärnteknik för bildstabilisering och kamerastyrning. Produkterna gör det möjligt att skapa mer dynamiskt tittarinnehåll utan att kompromissa på ...

Läs mer

2016-11-24

Perioden Juli – September 2016
  • Nettoomsättning: 2 817 tkr (1 974 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster: -992 tkr (- 1 575 tkr)
  • Orderingång: 705 tkr
  • Orderstock vid periodens slut: 510 tkr
  • Antal registrerade aktier vid periodens slut: 6 539 031 st

Perioden Januari – September 2016

  • Nettoomsättning: 7 832 tkr (2 852 tkr)
  • Resultat efter finansiella poster: -7 202 tkr (- 8 288 tkr)
  • Orderingång: 5 884 tkr
  • Orderstock vid periodens slut: 510 tkr
  • Antal registrerade aktier vid periodens slut: 6 539 031 st

VD har ...

Läs mer

2016-11-03

Intuitive Aerial, som utvecklar och säljer multirotor-helikoptrar (AERIGON) och stabiliserade kamerahuvuden (NEWTON) för den professionella film- och TV- industrin, meddelar att AERIGON bidragit till spektakulära scener i den senaste snowboardfilmen “The Fourth Phase”.

 

Från skaparen av “The Art of Flight” presenterar Red Bull Media House i samarbete med Brain Farm “The Fourth Phase” som handlar om den ikoniska snowboardåkaren Travis Rice. Filmpremiären ägde rum i New York i början av oktober och har väckt stort medialt intresse ...

Läs mer

2016-11-02

Intuitive Aerial, som utvecklar och säljer multirotor-helikoptrar (AERIGON) och stabiliserade kamerahuvuden (NEWTON) för den professionella film- och TV-industrin, kommer under fyra dagar genomföra en riktad workshop för TV- och filmskapare på Kenyatta University i Nairobi.

Kenyatta University är ett av de ledande universiteten i Kenya med högkvalitativa utbildningsprogram och med ett campusområde på över 40 000 hektar. Universitetet har närmare 70 000 studenter, varav cirka 1 700 utbildar sig inom film- och media.

– Vi har sett ett ...

Läs mer

2016-10-24

Intuitive Aerial, som utvecklar och säljer multirotor-helikoptrar (AERIGON) och stabiliserade kamerahuvuden (NEWTON) för den professionella film- och TV-industrin, bedömer att domen som Högsta Förvaltningsdomstolens publicerade den 22 oktober har obetydlig påverkan för bolagets verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen offentliggjorde i fredags eftermiddag att drönare som är utrustad med kamera skall betraktas som övervakningskamera. Detta innebär att tillstånd krävs enligt kameraövervakningslagen för samtliga flygningar där allmänheten har tillträde. Enligt Datainspektionen minskar möjligheten att få tillstånd om flygningen har ett kommersiellt ...

Läs mer

2016-10-04

Intuitive Aerial, som utvecklar och säljer multirotor-helikoptrar och stabiliserade kamerahuvuden för den professionella film- och TV- industrin, meddelar idag att det tyska bolaget Professional Motion Technology GmbH, köper ytterligare ett NEWTON-system.

Professional Motion Technology GmbH (PMT) är ett av Tysklands ledande uthyrningsföretag av kamerasystem och annan utrustning för större film- och TV-produktioner i Europa. Bolaget köpte sitt första NEWTON-system i oktober 2015 och utökar nu sitt produktprogram med ytterligare ett NEWTON-system för att möta den ökande efterfrågan ...

Läs mer

2016-09-12

Intuitive Aerial meddelar idag att bolaget erhållit ett exportlån på 5 miljoner kronor från ALMI Företagspartner för ökade satsningar mot internationella marknader.
Under första halvåret har Intuitive Aerial i snabb takt säkrat marknadsandelar och knutit åt sig ett antal strategiskt viktiga kunder och samarbetspartners inom Nordeuropa. Dessa har haft stor betydelse för försäljningen inom regionen där produkterna möts av ett ökat intresse.

– Vår omsättning under första halvåret var högre än föregående år, vilket ...

Läs mer

2016-09-01

Intuitive Aerial meddelar att den brittiska enheten för naturfilmer, BBC Natural History Unit utvärderar NEWTON inför inspelning av kommande högprofilsdokumentärer. BBC har under en tvåmånaders period genomfört ett flertal fälttester med mycket positivt resultat.

BBC, ett av världens största broadcastingbolag, har genomfört fälttester med Intuitive Aerials senaste produkt NEWTON. Med en utvecklad drönarteknik som anpassats för ny användning av kamerastabilisering inom markbundna applikationer, ger NEWTON utrymme för att röra sig på ett helt nytt sätt i obanad ...

Läs mer
Page 9 of 10 «...678910