2018-05-16

Johannesburg – Intuitive Aerial levererar idag ett NEWTON-system till sin
första sydafrikanska kund. Ordern är en följd av branschmässan IBC och
den ökande exponeringen av produkten som del av vajerkamerasystem.

Bolaget har fått en order värd cirka 450.000 kr från Film Riggers, ett tjänsteföretag
baserat i Johannesburg, Sydafrika. Den initiala kontakten mellan bolagen slöts vid
branschmässan IBC i Amsterdam under förra året. Tjänstebolaget hade då observerat
att andra bolag valt NEWTON-systemen för att stabilisera kameror monterade på
vajersystem. Under maj månad, ...

Läs mer

2018-05-11

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Anmälan m.m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 8 juni 2018.
 • dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast onsdagen den 13 juni 2018 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

a) via e-post till: stamman@intuitiveaerial.com;
Läs mer

2018-05-08

Kvartalsredogörelse januari-mars 2018 för Intuitive Aerial AB

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden januari-mars 2018.

Perioden januari-mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till: 1 567 tkr (1 319 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till: -1 996 tkr (-2 005 tkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till: -2 272 tkr (-2 011 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,06 kr (-0,31 kr)

Händelser under perioden

Februari

» Bolaget levererar ett NEWTON-system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat av att produkten efterfrågas ...

Läs mer

2018-05-07

Linköping: Intuitive Aerial AB har fått ordrar på två NEWTON-system. Ordrarna kommer från två kunder som samarbetar under en turné, varav en nyvunnen amerikansk kund. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 1,1 MSEK.

Den ena ordern går till en nyvunnen amerikansk kund, RailCam Robotic Systems LLC som arbetar vid mediaproduktion av en artistturné med behov av ett flertal stabiliserade kameror i rörelse.

Den andra ordern går till den tyska system- och tjänsteleverantören Rail & Tracking Systems GmBH som varit kund hos Intuitive Aerial ...

Läs mer

2018-04-10

NAB Show, Las Vegas: Intuitive Aerial AB och amerikanska Defy Products Inc har tecknat samarbetsavtal under pågående branschmässan NAB Show 2018. Avtalet innefattar paketering, marknadsföring och försäljning av de båda bolagens produkter som en gemensam helhetslösning.

Defy Products Inc är ett amerikanskt teknikbolag baserat i Phoenix, Arizona. Bolaget grundades 2010 och erbjuder bland annat kostnadseffektiva, professionella kamerabärande punkt-till-punkt vajersystem för film och TV-/broadcastindustrin, kända under produktnamnet DactylCam Pro.

Intuitive Aerials gyrostabiliserade kamerahuvud NEWTON används för stabilisering och styrning av tv-kameror i rörelse. ...

Läs mer

2018-03-28

Intuitive Aerial AB har säkrat en order för 180 000 Euro (ca 1,8 MSEK) från det österrikiska bolaget SpiderCam® GmbH. Ordern omfattar flera system ur bolagets produktserie NEWTON.

– Denna mycket viktiga order är en del av det samarbete som inletts bolagen emellan. Vi ser detta som både ett rejält erkännande av produktens kvalitet och för oss som leverantör inom tv-/broadcastindustrin, säger Robin Kahlbom, VD för Intuitive Aerial.

Ordern innefattar flera NEWTON-system som levereras i delleveranser, varav den första leveransen sker under de ...

Läs mer

2018-03-01

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, Linköping.

Anmälan m.m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast tisdagen den 20 mars 2018.
– dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast fredagen den 23 mars 2018 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 1. via ...
Läs mer

2018-02-28

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande bokslutskommuniké för perioden januari-december 2017.

Perioden januari-december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till: 5 943 tkr (9 580 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till: -11 732 tkr (-8 816 tkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till: -12 440 tkr (-8 846 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till: -1,24 kr (-1,35 kr)

VD har ordet

Året 2017 inleddes med ett strategiskifte som efterföljdes av viktiga organisationsförändringar inom Intuitive Aerial. Bolaget har skiftat fokus till det gyrostabiliserade kamerahuvudet NEWTON från drönaren ...

Läs mer

2018-02-26

Intuitive Aerial AB genomförde en företrädesemission i november – december 2017 med tillhörande överteckningsemission (”Erbjudandet”). Erbjudandet bestod av Units till teckningskursen 1,20 kronor. En (1) Unit innehöll två (2) aktier, en (1) teckningsoption TO 4 och en (1) teckningsoption TO 5. Fram till dess att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket handlades tecknade Units som BTU på First North.

Intuitive Aerial har begärt besked från Skatteverket om fördelning av anskaffningsvärdet för aktierna samt de medföljande teckningsoptionerna TO 4 och TO 5.

Handeln med ...

Läs mer

2018-02-16

Linköping – Intuitive Aerial AB meddelar idag att Anna-Lena Rahm har beslutat att lämna sin tjänst som CFO. Anna-Lena Rahm kommer att ha kvar sina ansvars-områden tills hon lämnar sin post under andra kvartalet 2018. Bolaget har inlett en rekryteringsprocess.

Anna-Lena Rahm tillträdde som CFO i bolaget under 2016 och har beslutat att lämna sin anställning på egen begäran. Anna-Lena kommer att arbeta kvar i bolaget till dess att föregående räkenskapsår och närliggande relevanta rapporter är slutförda.

– Vi är tacksamma för ...

Läs mer
Page 4 of 10 «...23456...»