2018-01-11

Intuitive Aerial (”Bolaget”) har lämnat underlag avseende investeraravdrag till Skatteverket. Varje investerare får via brev kopia på uppgifterna. Underlagen baseras på uppgifter avseende de fysiska personer som tecknat utan företräde i någon av Intuitive Aerials företrädesemissioner med överteckningsemission under 2017.

Som en följd av att Bolaget, bland annat på grund av banksekretess, saknar underlag i flera avseenden är inte uppgifterna som lämnats till Skatteverket kompletta. Varje investerare som önskar utnyttja investeraravdraget (via blankett K11) måste därför själv kontrollera de uppgifter ...

Läs mer

2017-12-13

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) om cirka 12,0 miljoner kronor har övertecknats. Sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 16,1 mkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 134 procent. Av beloppet har cirka 8,7 mkr (73 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 7,4 mkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 330 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen om 12,0 mkr och Övertecknings-emissionen om 3,0 mkr, totalt 15,0 mkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats kan hela Överteckningsemissionen ...

Läs mer

2017-12-08

Två NEWTON-system från Intuitive Aerial AB har installerats i Globen för användning under kvällens direktsändning av finalen för TV4:s Idol 2017.

Ikväll, den 8:e december klockan 20:00, direktsänder TV4 finalen av Idol 2017 från Ericsson Globe. Programmet produceras av FreemantleMedia. För att skapa en mer spektakulär tittarupplevelse har bildproducent och produktionsbolag efterfrågat både räls- och vajersystem utrustade med Intuitive Aerials gyro-stabiliserade kamerahuvud NEWTON.

NEP Sweden är huvudansvarig för tv-tekniken under sändningen och har blivit ombedd av bildproducenten att byta ut den kran ...

Läs mer

2017-12-04

Linköping – Intuitive Aerial AB lanserar idag en företagsfilm som belyser bolagets unika position på en växande världsmarknad.

Intuitive Aerials produkter används dagligen för att skapa spektakulärt bildmaterial inom både live TV- och film. Under 5 minuter får vi följa VD Robin Kahlbom som berättar om bolagets strategi, fokusområden och framtida möjligheter med nya produkter och strategiska partners.

Filmen innehåller ny information gällande marknadsstorleken som är baserad på en nyligen publicerad rapport från Oristep Market Reserach.

– Enligt rapporten uppskattas den globala ...

Läs mer

2017-11-28

Styrelsen i Intuitive Aerial AB meddelar att Helena Sandermark, VD Visual act Scandinavia AB, tillträder som adjungerad ledamot i bolagets styrelse per den 18 december 2017.

Helena Sandermark har omfattande erfarenhet från mediaindustrin med ledande befattningar och styrelseuppdrag. Under perioden 2001-2007 var hon VD för Nordisk Film Post Production, Nordens ledande mediabolag. Nordisk Film skapar och distribuerar stora succéfilmer som till exempel den Oscarsnominerade ”Land of Mine” och TV-serier som BECK. Därefter tillträdde hon som VD för Dagsljus AB som är ...

Läs mer

2017-11-23

Idag, torsdagen den 23 november 2017, inleds teckningsperioden i Intuitive Aerial AB:s (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) företrädesemission om cirka 12,0 MSEK (”Emissionen”) med överteckningsemission för allmänheten om cirka 3,0 MSEK (”Överteckningsemissionen”). Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”, som därmed uppgår till cirka 15,0 MSEK. Teckningsperioden löper mellan 23 november – 11 december 2017.

Emissionen
Emissionen innebär att de som var aktieägare på avstämningsdagen den 20 november 2017 erhåller en (1) uniträtt per aktie. En (1) uniträtt ger rätt att teckna ...

Läs mer

2017-11-22

Intuitive Aerial AB (publ) får sin tionde order av ett NEWTON-system i Skandinavien och uppnår därmed en strategiskt viktig milstolpe.

Intuitive Aerial lanserade den nya produkten NEWTON under slutet av 2015. Ett av bolagets långsiktiga strategiska mål är att bli europeiskt marknadsledande inom avancerade gyro-stabiliserade kamerahuvuden. Att vara representerade hos minst tio centrala film och TV-bolag på den skandinaviska marknaden sattes upp som en strategiskt viktig milstolpe att uppnå.

– På den skandinaviska hemmamarknaden gynnas vi både av nära samarbeten med ...

Läs mer

2017-11-21

Intuitive Aerial AB (publ) har erhållit en kompletterande order på två NEWTON-system från ett ungerskt bolag, som i och med detta lagt beställningar för motsvarande 1,1 MSEK sedan slutet av september.

Som en följd av branschmässan IBC i Amsterdam, sålde och levererade Intuitive Aerial ett NEWTON-system till det ungerska film- och tv-bolaget Special Grip Hungary Kft under slutet av september månad. Efter utvärdering hos kunden och en lyckad introduktion på den ungerska marknaden erhåller nu Intuitive Aerial en kompletterande order från kunden ...

Läs mer

2017-11-17

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Prospekt, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission som beslutades på extra bolagsstämma den 13 november 2017.

Finansiell information per 30 september 2017
Prospektet innehåller viss finansiell information som Intuitive Aerial inte tidigare har offentliggjort. Informationen avser eget kapital, skulder och nettoskuldsättning per den 30 september 2017 enligt nedan.

Läs mer

2017-11-13

Extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, måndagen den 13 november 2017, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

  1. Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning, från den 11 oktober 2017.
  2. Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna styrelsens förslag till företrädesemission, från den 11 oktober 2017.
  3. Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna styrelsens förslag till nyemission (överteckningsemission), från den 11 oktober 2017.

 För styrelsen fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som hittas på ...

Läs mer
Page 1 of 11 12345...»