2018-03-01

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, Linköping.

Anmälan m.m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast tisdagen den 20 mars 2018.
– dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast fredagen den 23 mars 2018 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

  1. via ...
Läs mer

2018-02-28

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande bokslutskommuniké för perioden januari-december 2017.

Perioden januari-december 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till: 5 943 tkr (9 580 tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till: -11 732 tkr (-8 816 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -12 440 tkr (-8 846 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -1,24 kr (-1,35 kr)

VD har ordet

Året 2017 inleddes med ett strategiskifte som efterföljdes av viktiga organisationsförändringar inom Intuitive Aerial. Bolaget har skiftat fokus till det gyrostabiliserade kamerahuvudet NEWTON från drönaren ...

Läs mer

2018-02-26

Intuitive Aerial AB genomförde en företrädesemission i november – december 2017 med tillhörande överteckningsemission (”Erbjudandet”). Erbjudandet bestod av Units till teckningskursen 1,20 kronor. En (1) Unit innehöll två (2) aktier, en (1) teckningsoption TO 4 och en (1) teckningsoption TO 5. Fram till dess att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket handlades tecknade Units som BTU på First North.

Intuitive Aerial har begärt besked från Skatteverket om fördelning av anskaffningsvärdet för aktierna samt de medföljande teckningsoptionerna TO 4 och TO 5.

Handeln med ...

Läs mer

2018-02-16

Linköping – Intuitive Aerial AB meddelar idag att Anna-Lena Rahm har beslutat att lämna sin tjänst som CFO. Anna-Lena Rahm kommer att ha kvar sina ansvars-områden tills hon lämnar sin post under andra kvartalet 2018. Bolaget har inlett en rekryteringsprocess.

Anna-Lena Rahm tillträdde som CFO i bolaget under 2016 och har beslutat att lämna sin anställning på egen begäran. Anna-Lena kommer att arbeta kvar i bolaget till dess att föregående räkenskapsår och närliggande relevanta rapporter är slutförda.

– Vi är tacksamma för ...

Läs mer

2018-02-15

Linköping – Intuitive Aerial AB levererar ett NEWTON system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat av att produkten efterfrågas av en betydande tv-aktör i regionen.

Bolaget har fått en order värd 425.000 kr från Great Location Devices, Shumba Pty Ltd –  ett tjänsteföretag baserat strax utanför Sydney, Australien. Tjänsteföretaget kontaktade Intuitive Aerial på inrådan av det nationella tv/broadcast-aktören NEP Australia som efterfrågar produkten NEWTON för användning i egna produktioner.

– Oceanien är inget område vi idag aktivt bearbetar, ...

Läs mer

2018-01-24

First North har godkänt Intuitive Aerials ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission med överteckningsemission (”Erbjudandet”) i december 2017. Första handelsdag blir 30 januari 2018.

Teckningsoptioner TO 4
Det finns 12 524 527 teckningsoptioner TO 4. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 – 15 juni 2018.

Lösenkursen för TO 4 ska uppgå till 75 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under ...

Läs mer

2018-01-11

Intuitive Aerial (”Bolaget”) har lämnat underlag avseende investeraravdrag till Skatteverket. Varje investerare får via brev kopia på uppgifterna. Underlagen baseras på uppgifter avseende de fysiska personer som tecknat utan företräde i någon av Intuitive Aerials företrädesemissioner med överteckningsemission under 2017.

Som en följd av att Bolaget, bland annat på grund av banksekretess, saknar underlag i flera avseenden är inte uppgifterna som lämnats till Skatteverket kompletta. Varje investerare som önskar utnyttja investeraravdraget (via blankett K11) måste därför själv kontrollera de uppgifter ...

Läs mer

2017-12-13

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) om cirka 12,0 miljoner kronor har övertecknats. Sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 16,1 mkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 134 procent. Av beloppet har cirka 8,7 mkr (73 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 7,4 mkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 330 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen om 12,0 mkr och Övertecknings-emissionen om 3,0 mkr, totalt 15,0 mkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats kan hela Överteckningsemissionen ...

Läs mer

2017-12-08

Två NEWTON-system från Intuitive Aerial AB har installerats i Globen för användning under kvällens direktsändning av finalen för TV4:s Idol 2017.

Ikväll, den 8:e december klockan 20:00, direktsänder TV4 finalen av Idol 2017 från Ericsson Globe. Programmet produceras av FreemantleMedia. För att skapa en mer spektakulär tittarupplevelse har bildproducent och produktionsbolag efterfrågat både räls- och vajersystem utrustade med Intuitive Aerials gyro-stabiliserade kamerahuvud NEWTON.

NEP Sweden är huvudansvarig för tv-tekniken under sändningen och har blivit ombedd av bildproducenten att byta ut den kran ...

Läs mer

2017-12-04

Linköping – Intuitive Aerial AB lanserar idag en företagsfilm som belyser bolagets unika position på en växande världsmarknad.

Intuitive Aerials produkter används dagligen för att skapa spektakulärt bildmaterial inom både live TV- och film. Under 5 minuter får vi följa VD Robin Kahlbom som berättar om bolagets strategi, fokusområden och framtida möjligheter med nya produkter och strategiska partners.

Filmen innehåller ny information gällande marknadsstorleken som är baserad på en nyligen publicerad rapport från Oristep Market Reserach.

– Enligt rapporten uppskattas den globala ...

Läs mer
Page 1 of 12 12345...»