Memorandum

Intuitive Aerial förlänger teckningstiden i
nyemissionen samt senarelägger kvartalsredogörelsen

Intuitive Aerial AB (publ) förlänger teckningstiden i pågående företrädesemission med överteckningsemission (”Erbjudandet”) fram till måndagen den 8 maj 2017.


Emissionen 29 mars 2017

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (pubs) (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget” har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 26 januari 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka 8,2 miljoner kronor före emissionskostnader (“Emissionen”).

Teckningsperiod 5 april – 24 april 2017

Informationsträff

Intuitive Aerial arrangerar en informationskväll med anledning av Erbjudandet, dit såväl aktieägare som allmänheten är inbjudna att delta.

När: Tisdagen den 18 april, kl 17.30
Var: Intuitive Aerials huvudkontor, Lokstallsgatan 8, Linköping (ca 800 meter från Centralstationen)

Informationsträffen inleds med servering av en matig smörgås klockan 17.30. Presentationen startar omkring 18.00 och efter presentationen finns tid för frågor.

Anmälan sker per e-post till: hello@intuitiveaerial.com eller per telefon till Intuitive Aerial, tel 013-991 39 90.