Ledning

Robin Kahlbom

CEO

Har 10 års erfarenhet inom civil luftfart både på ledningspositioner och som pilot. Har tidigare grundat och drivit ett uppstartsföretag inom mjukvara. Robin Kahlbom är utbildad trafikpilot vid Swedish Aviation Academy. Anställd sedan 2013, VD från 2014. Född: 1987

Antal aktier privat och via bolag: 89 050
Antal teckningsoptioner TO1: 3 000
Antal teckningsoptioner TO2: 50 000

Malin Danckwardt-Lillieström

COO

Malin Danckwardt-Lillieström har över 10 års erfarenhet av strategiskt och operativt ledningsgruppsarbete i Sverige och Tyskland. Hon har främst verkat i energibranschen och var avdelningschef och satt med i GDF SUEZ Energie Deutschlands operativa ledningsgrupp i Berlin, Tyskland under många år. Malin har erfarenhet av att utveckla och implementera effektiva och tydliga arbetssätt och främja samarbete och kommunikation mellan olika delar inom företaget. Malin har studerat vid Linköpings Universitet och Technische Universität Berlin och är civilingenjör inom Industriell Ekonomi. Malin tillträdde tjänsten i augusti 2017. Född: 1978.

Aktieinnehav: 1 099 aktier

Anna-Lena Rahm

CFO

Anna-Lena Rahm kommer närmast från CybAero AB där hon varit verksam som CFO. Före det innehade hon samma roll vid Innovativ Vision AB. Anna-Lena har bred erfarenhet från verksamhetsstyrning, operativ ledning och projektredovisning i listade och internationellt verksamma tillväxtbolag. Anna-Lena tillträdde tjänsten i april 2016. Född: 1970.

Aktieinnehav: 0

Mårten Svanfeldt

Teknikchef

Har lång erfarenhet av stora mjukvaruprojekt inom bl.a. datorspel och realtidssystem i dynamiska team tillsammans med djupa kunskaper i modern elektronikkonstruktion. Mårten har de senaste fem åren varit ledande för Bolagets tekniska utveckling inom samtliga områden. Han har god insyn och kontakter i sourcing i Östasien. Mårten Svanfeldt är civilingenjör i Teknisk Fysik och Elektroteknik vid Linköpings Universitet. Född: 1984.

Antal aktier via bolag: 331 025
Antal teckningsoptioner TO1: 1 000
Antal teckningsoptioner TO2: 15 000

Ina Nehr

Marknad- och Kommunikationsansvarig

Ina Nehr har varit engagerad i bolaget sedan juni 2016. Hon kommer senast från CybAero AB där hon varit verksam som Marknad- och Kommunikationsansvarig. Dessförinnan verkade hon som Ansvarig för Kommunikation och PR (2002-2015) vid Specialfastigheter Sverige AB. Ina har lång erfarenhet av kommunikativt arbete och ledarskap från bland annat Saab Combitech DocEye, tidigare WM-data och Innovativ Vision AB. Född: 1972.

Aktieinnehav: 1 520