Investera i Intuitive Aerial

På 5 minuter får du en inblick i vår spännande värld där vår unika teknik gör skillnad världen över!

Se vår nyproducerade bolagsfilm där vår VD Robin Kahlbom berättar om bolagets kärnteknologi och våra framtida möjligheter!

Linköping 29 november 2017
Presentation från informationsträff

Se VD Robin Kahlbom gå igenom bolagets marknadspotential, affärsmodell och tillväxtstrategi i denna presentation.

Ytterligare information

2017-12-05 Intervju med VD Robin Kahlbom (Stockpicker)

Bli en del av Intuitive Aerial och följ med oss på vår spännande resa!

Teckningsperiod 23 november – 11 december 2017


Snabba fakta

Emissionsbelopp

 • Företrädesemissionen: 12,0 mnkr
 • Överteckningsemissionen: 3,0 mnkr
 • Totalt belopp i Erbjudandet: 15,0 mnkr
 • Teckningsförbindelser: 15 procent (cirka 1,8 mnkr)
 • Toppgaranti: 25 procent (cirka 3,0 mnkr)

Företrädesemission – villkor

 • Teckningsperiod: 23 November – 11 December 2017.
 • Uniträtter: En (1) aktie ger en (1) uniträtt.
 • Villkor: En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit.
 • Unit: En (1) Unit = två (2) aktier plus en (1) TO 4 och en (1) TO 5.
 • Teckningskurs: 1,20 kr per Unit (=0,60 kronor per aktie). Teckningsoptionerna TO 4 och TO 5 emitteras vederlagsfritt.
 • Handel i uniträtter: First North, 23 November – 7 December 2017.
 • Start för handel i nya aktier: First North, i slutet av januari 2018.

Överteckningsemission – villkor

 • Villkor: Samma villkor som företrädesemissionen
 • Syfte: Få fler aktieägare och en bättre handel i aktien
 • Tilldelning: I första hand 5 000 Units (= 6 000 kr) till varje tecknare som tecknat utan företräde. Därefter i proportion till visat intresse.
 • Ansökan Units från Överteckningsemission: Lämna in Teckningssedel utan företräde (“Särskild anmälningssedel 2”) under teckningsperioden.
 • Mål antal nya aktieägare via Överteckningsemission: Cirka 500 stycken.

Teckningsoptioner TO 4 och TO 5

 • En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie: –1 – 15 Juni 2018
 • En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie: –1 – 15 November 2018
 • Teckningskurs: 75 procent av volymvägda aktiekursen under den period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) bankdagar innan första dag i teckningsperioden (lägst 0,30 kr och högst 1,00 kr).
 • Start för handel i nya teckningsoptioner TO 4 och TO 5: På First North, i början av Februari 2018.

Antal aktier och värdering

 • Antal befintliga aktier i Intuitive Aerial: 10 024 527 aktier
 • Värdering (exkl nettoskuld): 6,0 mnkr (11,0 mnkr inkl nettoskuld)
 • Antal nya aktier: 20 049 054 aktier
 • Överteckningsemission: 5 000 000 aktier
 • Antal nya TO 4: 10 024 527 + 2 500 000 = 12 524 527 teckningsoptioner TO 4
 • Antal nya TO 5: 10 024 527 + 2 500 000 = 12 524 527 teckningsoptioner TO 5
 • Utspädning, emission inkl överteckning: 71,4 procent
 • Utspädning, inkl TO 4 och TO 5: 83,3 procent

Teckna smidigt och enkelt genom Nordnet eller Avanza.