Finansiell kalender

2018

 • 2018-10-30
  Kvartalsredogörelse Q3 2018

2019

 • 2019-02-28
  Bokslutskommuniké 2018
 • 2019-04-28
  Årsredovisning 2018
 • 2019-04-30
  Kvartalsredogörelse Q1 2019
 • 2019-05-28
  Årsstämma