Finansiell kalender

2017

 • 2017-05-09
  Kvartalsredogörelse Q1 2017
 • 2017-05-12
  Årsredovisning 2016
 • 2017-06-13
  Årsstämma, Linköping
 • 2017-08-30
  Halvårsrapport 2017
 • 2017-11-03
  Kvartalsredogörelse Q3 2017
 • 2017-11-13
  Extra bolagsstämma, Linköping

2018

 • 2018-02-28
  Bokslutskommuniké 2017