Finansiell kalender

 

2019

 • 2019-02-28
  Bokslutskommuniké 2018
 • 2019-04-24
  Årsredovisning 2018
 • 2019-04-30
  Kvartalsredogörelse Q1 2019
 • 2019-05-28
  Årsstämma
 • 2019-08-28
  Halvårsrapport 2019
 • 2019-10-30
  Kvartalsredogörelse Q3 2019