Finansiell kalender

2018

 • 2018-02-28
  Bokslutskommuniké 2017
 • 2018-04-26
  Årsredovisning 2017
 • 2018-05-08
  Kvartalsredogörelse Q1 2018
 • 2018-06-14
  Årsstämma, Linköping
 • 2018-08-30
  Halvårsrapport 2018
 • 2018-11-22
  Kvartalsredogörelse Q3 2018