Styrelse

Peter Ahlgren

Styrelseordförande

Driver idag sitt eget bolag Triple 8 AB som främst jobbar med kinesiska förvärv och investeringar. Ahlgren har haft ledande internationella roller inom Alfa Laval, Gambro och Cardo koncernerna och har även haft VD roller i USA, Hamburg,Hong Kong och Kina. Ahlgren har också haft flera Ordförandeskap i noterade teknik bolag samt styrelseuppdrag i USA och Asien. Född 1950.

Invald: 2015
Antal aktier: 30 000 (via bolag och privat)
Teckningsoptioner: 15 000 TO 2

Leif Erlandsson

Styrelseledamot

Leif Erlandsson är VD på WoodEye AB. Han har tidigare verkat som delägare och VD i globalt verksamma teknikföretag som Innovativ Vision AB och CybAero och besitter en bred internationell kompetens. Erlandsson har dessutom varit grundare och delägare inom varierande teknikområden och arbetet som affärscoach vid inkubatorerna LEAD och Wahlink i Linköping. Leif Erlandsson är civilekonom i Internationell ekonomi vid Linköpings Universitet. Född: 1958

Invald: 2014
Antal aktier: 152 320 (via bolag och privat)
Teckningsoptioner: 15 000 TO 2

Rolf Schytt

Styrelseledamot

Rolf Schytt är sedan 16 maj 2016, VD på CybAero AB. Schytt har sedan 2014 varit engagerad i CybAero som operativ chef och tillförordnad VD. Dessförinnan har Schytt verkat som operativ chef vid Ocean Modules Sweden AB (som utvecklar obemannade ubåtar), som VD vid Expander System Sweden AB (2009-2013), VD Motalaverken AB (2006-2009) samt VD Animex AB (2002-2006). Vidare har Schytt arbetat i ledande befattningar med produktutveckling och produktion inom olika branscher. Född: 1960

Invald: 2016
Antal aktier: 2 000
Teckningsoptioner: 0

Helena Sandemark

Adjungerad styrelseledamot

Helena Sandermark har omfattande erfarenhet från mediaindustrin med ledande befattningar och styrelseuppdrag. Under perioden 2001-2007 var hon VD för Nordisk Film Post Production, Nordens ledande mediabolag. Nordisk Film skapar och distribuerar stora succéfilmer som till exempel den Oscarsnominerade ”Land of Mine” och TV-serier som BECK. Därefter tillträdde hon som VD för Dagsljus AB som är Nordens ledande uthyrningsbolag av teknik för film-, reklam och TV produktioner. Sedan 2016 är är Helena VD för Visual act Scandinavia AB som utvecklar och tillverkar avancerade tekniklösningar för den växande underhållningsindustrin. Född: 1967.

Invald: 2017
Antal aktier:
Teckningsoptioner:

Andreas Nyander

Suppleant

Andreas Nyander har en produktionsteknisk examen och har stor erfarenhet av produktionstekniskt arbete både som anställd och konsult. Nyander har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom ett flertal företag och branscher. Han har arbetat på CybAero AB de senaste fem åren främst som COO. Född: 1980.

Invald: 2017