Aktieägare

Större ägare, styrelsens och ledande befattningshavares innehav i Bolaget enligt senast kända förhållanden, enligt den förda aktieboken framgår av nedanstående uppställning.

NamnAntal aktierAndel, %
Avanza Pension816 8218,15
INOPIA AB (Jonas Lindqvist)602 9436,01
ALMI Invest AB520 8255,20
KEMC AB (Kenth Ericson)365 3473,64
Blue Carrot AB (Mårten Svanfeldt)331 0253,30
ALMI Invest Östra Mellansverige AB268 2442,68
LEK AB (Leif Erlandsson)161 5201,61
Handelsbanken LIV157 5001,57
Jerker Hägglund150 0001,50
Nordnit Pensionsförsäkringar AB149 8541,49
Torkel Danielsson148 3251,48
Joachim Forsgren100 0001,00
Robin Kahlbom (privat och gm bolag)89 0500,89
Åke Aronsson88 7940,89
Tommy Palm Games Sweden83 3250,83
Övriga ägare5 990 95459,76
SUMMA10 024 527100,00

Ägarförteckning per den 30 december 2017.
(Uppdaterad 10 januari 2018)