Aktieägare

Större ägare, styrelsens och ledande befattningshavares innehav i Bolaget enligt senast kända förhållanden, enligt den förda aktieboken framgår av nedanstående uppställning.

NamnAntal aktierAndel, %
Avanza Pension865 3598,63
INOPIA AB (Jonas Lindqvist)640 9436,39
ALMI Invest AB520 8255,20
KEMC AB (Kenth Ericson)365 3473,64
Blue Carrot AB (Mårten Svanfeldt)331 0253,30
ALMI Invest Östra Mellansverige AB268 2442,68
LEK AB (Leif Erlandsson)161 5201,61
Handelsbanken LIV157 5001,57
Dan Kjellander152 4441,52
Jerker Hägglund150 0001,50
Torkel Danielsson148 3251,48
Nordnet Pensionsförsäkringar117 4811,17
Joachim Forsgren100 0001,00
Björn Hansson98 0850,98
Robin Kahlbom (privat och gm bolag)89 0500,89
Övriga ägare5 858 37958,44
SUMMA10 024 527100,00

Ägarförteckning per den 31 augusti 2017.
(Uppdaterad 12 september 2017)